Project: Projectmanager Rechtbank Amsterdam

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden | Expertises: Businesscase, Projectmanagement

De Rechtbank en het Openbaar Ministerie in Amsterdam hebben nieuwe huisvesting nodig.  Sinds 1999 zijn de partijen met de Rijksgebouwendienst in gesprek over groei. Na een adviesrapport in 2001 en een instandhoudingsplan in 2006, is Vast Janszen als projectmanager verantwoordelijk voor opvolging van het project.

In een team van professionals wordt onder de verantwoordelijkheid van Vast Janszen een business case opgesteld. Hierin zijn percelen geselecteerd die een ontwikkelpotentie hebben van ca.  80.000 m2 voor herhuisvesting. Met aanvankelijk vijf locaties wordt aan de hand van massastudies een business case uitgewerkt. Twee locaties zijn favoriet en realistisch: het Marineterrein en de Zuidas. Aanvullende stedenbouwkundige studies vallen gunstiger uit voor de Zuidas. De beslissing valt medio 2010: Voor de rechtbank en het openbaar ministerie komt er nieuwbouw op de Zuidas. Het stedenbouwkundig plan is nader gespecificeerd, het bestemmingsplan is gewijzigd en een intentie overeenkomst met de gemeente Amsterdam gesloten.

De nieuwbouw wordt in fasen gerealiseerd, waarna de bestaande gebouwen in fasen kunnen worden gesloopt en de organisatie in fasen kan verhuizen. Een mooie uitdaging het nieuwe complex  af te stemmen op het te ontwikkelen dokmodel, waarbij de infrastructuur deels ondergronds wordt gebracht.

In mei 2016 is het DBFMO contract gesloten. In het consortium is Kaan architecten vertegenwoordigd.

 

 

10 foto's in dit project. Klik op de foto om alles te bekijken:

Bekijk alle projecten