Privacy Statement

U bezoekt de website van Vast Janszen. Deze Privacy Statement is van toepassing op deze website.

Gegevensverwerking

Bij het gebruik van deze website kan door Vast Janszen en/of door derden informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, door middel van technische en functionele cookies. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de website te verbeteren.

Vast Janszen respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de bezoeker verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als u contact heeft met Vast Janszen om diensten te laten uitvoeren, dan worden uw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van deze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Deze gegevens blijven bewaard, tot maximaal 5 jaar na afloop van de laatste opdracht. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Hiervoor kunt u contact met mij zoeken met het contactformulier elders op deze website.

Wanneer u een formulier op deze website invult of Vast Janszen een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekersgegevens

Op de website worden alleen algemene bezoekgegevens bijgehouden. Alle gegevens worden geanonimiseerd en zijn niet te herleiden tot één persoon. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website. De gegevens zijn alleen in te zien voor Vast Janszen,  de technisch beheerder van de website en Google. Ze blijven maximaal 26 maanden bewaard en worden niet aan derden verstrekt.

Aanpassen Privacy Statement

Vast Janszen behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Vragen over Privacy Statement

Voor eventuele vragen over deze Privacy Statement kunt u contact opnemen met Vast Janszen.