Project: Projectmanager Franse Ambassade

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden | Expertise: Projectmanagement

Medio 2008 is Vast Janszen gevraagd om als projectmanager het project herhuisvesting Franse ambassade over te nemen. Er is op dat moment op grote lijnen overeenstemming over een locatie, maar over kwaliteit, geld, tijd, risico’s, organisatie en een ontwerp moet alles nog worden afgesproken.

In een complex bestuurlijke omgeving wordt in 1,5 tijd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie (opdrachtgever), het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken en de directeur Generaal van de Rijksgebouwendienst. De hoge veiligheidseisen die er vanuit Frankrijk, maar ook vanuit Nederland gesteld worden aan de huisvesting van buitenlandse ambassades, maken het een complex vraagstuk waar veel instanties en dus mensen bij betrokken zijn. Een omgeving waarin gezamenlijk continu gezocht is naar oplossingen om tegemoet te komen in de soms tegenstrijdige wensen en eisen van alle partijen.

De Franse ambassade verhuist naar het ‘Kodakpand’ aan de Anna Paulownastraat (3.000 m2) in Den Haag, schuin tegenover het Vredespaleis. Hiervoor is het pand eerst gerenoveerd. Aanleiding voor de verhuizing van de Franse ambassade is het nieuwbouwproject voor de Hoge Raad der Nederlanden.

De nieuwe Franse ambassade is in het najaar 2012 opgeleverd.

11 foto's in dit project. Klik op de foto om alles te bekijken:

Bekijk alle projecten