Project: Projectmanager TU Delft

Opdrachtgever: TU Delft | Expertise: Projectmanagement

De faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft (CiTG), het oudste deel van 1925, moet gerenoveerd. In 2013 huurt FMVG (de vastgoedorganisatie van de TU Delft) Vast Janszen in als projectmanager. De organisatie heeft dan al een programma van eisen opgesteld waarin het Nieuwe Werken centraal staat. Er liggen twee voorlopige ontwerpen, die beiden voortijdig zijn stilgelegd. De opdracht aan Vast Janszen is de renovatie weer in beweging te zetten.

In de bestuurlijk complexe omgeving van professoren, decaan, het College van Bestuur, Universiteitsdiensten, Onderwijs en studentenzaken, FMVG en derden die ruimte huren bij de faculteit CiTG, is o.l.v. Vast Janszen een projectplan gemaakt. Voorgesteld is de faculteit in delen te renoveren. De laboratoria zijn hierbij als aparte functie onderscheiden en zoveel als mogelijk geconcentreerd in de Stevinhallen, waar zich de specifieke ruimten bevinden. Deze zijn uitstekend geschikt voor faculteit gerelateerd onderzoek. Hierdoor komt meer ruimte vrij in het hoofdgebouw voor collegezalen in verschillende formaten, studieruimtes en vergaderruimten. In lijn met de Campusvisie, die in 2013 tegelijkertijd is ontwikkeld, is een brug geslagen tussen beleid en uitvoering. Langzaam krijgen alle partijen weer vertrouwen in de renovatie.

Omdat financiering uitblijft, is eind 2013 de opdracht beëindigd. Als in de loop van 2014 financiering wordt vrijgemaakt, krijgt het projectplan goedkeuring en is de renovatie in delen hervat.

Plaatjes uit het projectplan initiatieffasedeelgebied 2 v 2, m2, budget

8 foto's in dit project. Klik op de foto om alles te bekijken:

Bekijk alle projecten