Projecten

Vast Janszen heeft ruime ervaring in proces- en projectmanagement. Zij is verantwoordelijk voor het initiëren en definiëren van een project. Bij voorkeur van scratch af aan. Als projectleider is zij als een vis in het water om opdrachtgever, leidinggevenden, managementteam, gebruikers en projectteam te informeren, te enthousiasmeren en draagvlak te creëren. Zij geeft leiding aan een team van mensen, enthousiasmeert en verbindt. In een team van specialisten (architect, kostendeskundige, jurist) ziet zij erop toe dat de architect ontwerpt, de kostendeskundige raamt en de jurist zijn overeenkomst opstelt. En dat alles binnen een overeengekomen tijdspanne.

Daarbij is ruime ervaring opgedaan in het maken van haalbaarheidsstudies, business cases, portefeuille analyses en financiële analyses.

Voor meer informatie klik op één van de projecten of neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.

Bekijk alle projecten