Project: Projectmanager Mauritshuis

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden | Expertises: Innovatie, Projectmanagement

In 2008 doet zich een mogelijkheid voor om het Mauritshuis (in het monumentale pand aan de Korte Vijverberg) uit te breiden met het naastgelegen pand Plein 26, onderdeel van Sociëteit de Witte. Een uitbreiding van het Mauritshuis komt tegemoet in de groeiende bezoekersstromen en de verdiencapaciteit van het museum.

Vast Janszen is projectmanager om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen tussen het Mauritshuis en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB, voorheen Rijksgebouwendienst). Een uitbreiding die wordt gerealiseerd in een bijzondere samenwerking tussen het Mauritshuis en de Rijksgebouwendienst. Het Mauritshuis wil graag in zee met het RVB, maar wenst het projectmanagement in eigen hand te houden. Bovendien financiert het museum een groot deel van de kosten zelf. Het wordt dan ook geen gewone samenwerkingsovereenkomst, maar een innovatieve samenwerkingsovereenkomst. Het project kan worden beschouwd als een overgangsvorm tussen het traditionele opdrachtgeverschap en een Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen het rijk en het museum.

Dit project roept vragen op als ‘Hoe garanderen we een investeringsbudget als er nog geen definitief ontwerp of aanbesteding is, terwijl wel al vastligt hoeveel de huur maximaal mag stijgen’; ‘Hoe garanderen we de monumentale kwaliteit en de kwaliteit van de werkzaamheden als het projectmanagement niet bij de Rijksgebouwendienst ligt’.

De samenwerkingsovereenkomst beschrijft welke partijen welke verantwoordelijkheden hebben gedurende het proces. Op inventieve wijze wordt invulling gegeven aan het verrekenmodel van de Rijksgebouwendienst (2008). Van onderhoud tot aansprakelijkheid, van aanbesteding tot selectie van partijen, van kwaliteitscontrole en werkuitvoering tot beheer.

Het is de moeite waard om te bekijken of deze constructie voor herhaling vatbaar is voor specifieke klanten van de Rijksgebouwendienst of voor marktpartijen die in een vergelijkbare constructie voor hun klanten werken, bijvoorbeeld universiteiten en corporaties.

De klant krijgt zijn gewenste samenwerkingsvorm met maximale verantwoordelijkheid. Het Mauritshuis kiest DARE/ Peter Bakkum (http://www.dareprojects.nl/) als projectmanager.

Het ‘nieuwe’ Mauritshuis is in juni 2014 opgeleverd.

 

5 foto's in dit project. Klik op de foto om alles te bekijken:

Bekijk alle projecten