Projectmanager High Tech Indoor Farming

In opdracht van het Atelier Rijksbouwmeester is de vraag om een pilot High Tech Indoor Farming te ontwikkelen. Met als doel de innovatiekracht van verschillende sectoren te bundelen en een leegstaand kantoorgebouw geschikt te maken voor deze vorm van stadslandbouw. Inspelend op de groeiende vraag naar gezond en betrouwbaar voedsel. Voortkomend uit een groeiende zorg over de herkomst en kwaliteit van voedsel, voedselconsumptie en de gezondheid(szorg).

Als projectmanager/ ontwikkelaar niet alleen verantwoordelijk voor de vormgeving en inhoud, maar ook het proces waar vertrouwen en creativiteit alle ruimte behoeft. Vertegenwoordigers uit de (glas)tuinbouw, de stadslandbouw, de topsectoren, universiteiten en Hogescholen, banken, TED-ex winnaars en projectontwikkeling leveren input. Met keyplayers uit verschillende sectoren wordt gezocht naar vorm, inhoud en draagvlak. In een aantal expert meetings o.l.v. Jan Douwe Kroeske krijgt de pilot vorm en inhoud. De rode draad: de innovatiekracht van de verschillende sectoren in combinatie met de (h)eerlijkheid van voedsel en/of de inzet van voedsel voor medicinaal gebruik. De kans om innovatie in combinatie met  glastuinbouw te etaleren én in te spelen op een groeiende vraag naar betrouwbaar, gezond en lekker voedsel. Maar ook met een bijdrage aan de verschuiving van expansie naar transformatie van vastgoed. Een proces van scratch af aan naar iets totaal nieuws op diverse fronten. Een analyse van de leegstand in de Rijksvastgoedportefeuille wordt van longlist, shortlist tot favoriet teruggebracht. Het Proeflokaal 075, voorzien van een businessmodel en referentiebeelden is een feit. Op papier, op de mooiste lokatie in Nederland: het Hembrugterrein in Zaandam.

Vast Janszen treedt hier op als proces- en projectmanager (deels i.s.m. Peter Blesgraaf van Nedmanagers).

Projectmanager Mauritshuis

In 2008 doet zich een mogelijkheid voor om het Mauritshuis (in het monumentale pand aan de Korte Vijverberg) uit te breiden met het naastgelegen pand Plein 26, onderdeel van Sociëteit de Witte. Een uitbreiding van het Mauritshuis komt tegemoet in de groeiende bezoekersstromen en de verdiencapaciteit van het museum.

Vast Janszen is projectmanager om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen tussen het Mauritshuis en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB, voorheen Rijksgebouwendienst). Een uitbreiding die wordt gerealiseerd in een bijzondere samenwerking tussen het Mauritshuis en de Rijksgebouwendienst. Het Mauritshuis wil graag in zee met het RVB, maar wenst het projectmanagement in eigen hand te houden. Bovendien financiert het museum een groot deel van de kosten zelf. Het wordt dan ook geen gewone samenwerkingsovereenkomst, maar een innovatieve samenwerkingsovereenkomst. Het project kan worden beschouwd als een overgangsvorm tussen het traditionele opdrachtgeverschap en een Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen het rijk en het museum.

Dit project roept vragen op als ‘Hoe garanderen we een investeringsbudget als er nog geen definitief ontwerp of aanbesteding is, terwijl wel al vastligt hoeveel de huur maximaal mag stijgen’; ‘Hoe garanderen we de monumentale kwaliteit en de kwaliteit van de werkzaamheden als het projectmanagement niet bij de Rijksgebouwendienst ligt’.

De samenwerkingsovereenkomst beschrijft welke partijen welke verantwoordelijkheden hebben gedurende het proces. Op inventieve wijze wordt invulling gegeven aan het verrekenmodel van de Rijksgebouwendienst (2008). Van onderhoud tot aansprakelijkheid, van aanbesteding tot selectie van partijen, van kwaliteitscontrole en werkuitvoering tot beheer.

Het is de moeite waard om te bekijken of deze constructie voor herhaling vatbaar is voor specifieke klanten van de Rijksgebouwendienst of voor marktpartijen die in een vergelijkbare constructie voor hun klanten werken, bijvoorbeeld universiteiten en corporaties.

De klant krijgt zijn gewenste samenwerkingsvorm met maximale verantwoordelijkheid. Het Mauritshuis kiest DARE/ Peter Bakkum (http://www.dareprojects.nl/) als projectmanager.

Het ‘nieuwe’ Mauritshuis is in juni 2014 opgeleverd.

 

Projectmanager deelgemeente Hoogvliet

De bouwkundige kwaliteit van de basisscholen in Rotterdam/ deelgemeente Hoogvliet blijft achter bij de kwaliteit van de gebouwde woonomgeving. Dat vraagt om een extra investeringsimpuls én een verantwoorde toewijzing van budgetten (in omvang en in tijd).

In opdracht van de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet is een investeringsprogramma opgesteld voor Hoogvliet voor de periode 2007-2017. Hierbij is rekening gehouden met het omvangrijke woningbouwprogramma, de ontwikkelingen binnen het onderwijs, de ontwikkeling van het aantal leerlingen en de bouwkundige kwaliteit van de schoolgebouwen. Er is een wijkgericht investeringsprogramma opgesteld, afgestemd op het woningbouwprogramma zodat de gebouwde omgeving in zijn geheel een kwaliteitsimpuls ondergaat en overruimte op de basisscholen een nieuwe functie krijgt. Vast Janszen treedt hier op als projectverantwoordelijke (2006-2007).