Project: Projectmanager herhuisvesting ministeries van BZK en Justitie

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden | Expertise: Projectmanagement

Voor het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken moet in Den Haag nieuwe huisvesting worden gerealiseerd (ca. 125.000 m2). De bestaande huisvesting is verouderd en moet ingrijpend worden gerenoveerd om installatietechnisch weer aan de eisen te kunnen voldoen.

In opdracht van de Rijksgebouwendienst/ ministerie van VROM is Vast Janszen als projectmanager verantwoordelijk voor een portefeuille analyse. Renovatie van de bestaande huisvesting is dan definitief als onhaalbaar getypeerd. Tijdelijke huisvesting ten tijden van de renovatie zou de kosten onacceptabel hoog maken. Een long list, bestaande uit vastgoed uit de Rijksportefeuille en uit de markt, is opgesteld. De krimpende overheid biedt veel mogelijkheden om een oplossing te vinden in de bestaande vastgoed portefeuille van het Rijk. Doorlooptijd, functionaliteit en kosten brengen de longlist terug tot een shortlist (Koningin Julianaplein, Bellevue, busplatform en de Zwarte Madonna). Uit lokatiestudies blijken de meeste kavels niet groot genoeg voor twee ministeries. De lokatie van de Zwarte Madonna blijkt de meest geschikte. Als met de gemeente Den Haag overeenstemming wordt bereikt over de locatie van de Zwarte Madonna, is een definitieve locatie gevonden (2005-2007). In 2002 stemt de Haagse gemeenteraad in met het voorstel het gebouw te slopen, maar pas in december 2006 verlaten de laatste bewoners hun appartementen.

Vast Janszen is lid van het projectteam nieuwbouw en als assetmanager verantwoordelijk voor de beoordeling van voorlopig en definitief ontwerp. Daarbij behartigt zij ook de belangen van mogelijk derde huurder(s) in het complex, waarvoor 10.000 m2 commerciële ruimte in de plint (de begane grond van de gebouwen) beschikbaar is. Zij stelt een programma van eisen op voor deze ruimten. In samenwerking met Kristal, Bouwfonds MAB, de gemeente Den Haag en de winkeliersvereniging van het centrum van Den Haag worden voorstellen uitgewerkt voor invulling van het programma.

Begin 2008 start de bouw van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken van de Duitse architect Hans Kollhoff op de Turfmarkt. De nieuwbouw is in 2013 opgeleverd. Van de 10.000 m2 commerciële ruimte wordt uiteindelijk een aanzienlijk kleiner deel beschikbaar gesteld aan derden voor detailhandel. Het ministerie van Veiligheid en Justitie kiest ervoor meer dienstonderdelen te concentreren  op deze locatie.

Energiezuinigheid is van het begin af aan een belangrijk ontwerpthema. Door de toepassing van betonactivering in combinatie met ondergrondse warmte- en koudeopslag heeft het gebouw een gunstig energieverbruik. Het energieverbruik ten opzichte van de oude huisvesting is circa vijftig procent minder. Het nieuwe pand is op dit moment (2013) het grootste kantoorpand van Nederland en met 36 etages het hoogste gebouw van Den Haag.

8 foto's in dit project. Klik op de foto om alles te bekijken:

Bekijk alle projecten