Project: Projectmanager AIVD

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden | Expertise: Projectmanagement

Als in 2003 het voormalige ministerie van Onderwijs naar Den Haag verhuist, komt het gebouw aan de Europaweg 4 in Zoetermeer voor 60% leeg te staan. In opdracht van de Rijksgebouwendienst is Vast Janszen als projectmanager verantwoordelijk voor een haalbaarheidsstudie voor herbestemming van het pand  (totaal 70.000 m2). Het haalbaarheidsonderzoek leidt tot herhuisvesting van de Algemene Inlichtingen en Voorlichtingsdienst (AIVD), die dan nog in Leidschendam zit.

Op de Europaweg zijn Centraal Financiën Instellingen (CFI van het ministerie van Onderwijs) en de Bouwdienst van Rijkswaterstaat nog in het gebouw gehuisvest. Vast Janszen treedt op als projectverantwoordlijke voor plannen van aanpak en projectplannen voor de verbouwing van het gebouw voor de drie gebruikers.

Een verhuisstroom waarbij het leegkomende gebouw van de AIVD de nieuwe huisvesting voor Europol uit Den Haag wordt, haalt het politiek niet. In samenwerking met Twijnstra Gudde en onder verantwoordelijkheid van Vast Janszen worden verschillende scenario’s uitgewerkt om deze verhuisbeweging in gang te zetten. Het is uiteindelijk de minister van Justitie die beslist dat de nieuwe huisvesting van Europol binnen de gemeente grenzen van Den Haag zal liggen.

Tijdens de realisatiefase treedt Vast Janszen op als vastgoedadviseur in het projectteam. Een Commissie van Beheer wordt opgesteld, waarvan de uitvoering en het dagelijks beheer de verantwoordelijkheid zijn van Vast Janszen (2001-2006).

In 2008 opent koningin Beatrix de nieuwe huisvesting voor de AIVD en CFI in het pand aan de Europaweg. Foto oude en nieuwe huisvesting

Doorklikken voor: plaatjes uit het projectplan initiatieffase deelgebied 2 v 2, m2,

5 foto's in dit project. Klik op de foto om alles te bekijken:

Bekijk alle projecten