Project: Projectmanager Hoge Raad der Nederlanden

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden | Expertise: Projectmanagement

In 1988 heeft de Hoge Raad aan het Plein plaats moeten maken voor de uitbreiding van de Tweede Kamer. Sindsdien is de Hoge Raad gehuisvest aan de Lange Voorhout in het monumentale Huis Huquetan met een uitbreiding aan de Kazernestraat. Als gevolg van een gestage groei van zaken en daarmee personeel is deze huisvesting te klein geworden. Als tijdelijk maatregel is een deel van de HR sinds 1997 gehuisvest aan de overzijde aan het Lange Voorhout. Recentelijk is hier opnieuw een stuk bij gehuurd om de groei op te vangen. In opdracht van de Rijksgebouwendienst van het Ministerie van VROM is door Vast Janszen eerst als projectmanager, later als rechterhand van de projectmanager, gewerkt aan de herhuisvesting van de Hoge Raad der Nederlanden (2004-2009).

Onder de verantwoordelijkheid van Vast Janszen is een longlist gemaakt, die, in samenspraak met de Hoge Raad en het ministerie van Justitie, is teruggebracht naar een shortlist. Er wordt een haalbaarheidsstudie gemaakt om de Hoge Raad uit te breiden richting het naastgelegen Edith Stein College, voorzien van referentiebeelden, een kostenraming en een planning. De conclusie is echter dat de nadelen van het plan groter zijn dan de voordelen.

Het opdrachtgeverschap, bestaande uit vertegenwoordigers van de Hoge Raad en het ministerie van Justitie, besluit herhuisvesting op een andere geschikte locatie in Den Haag te zoeken. Hiervoor komt een locatie aan het Korte Voorhout tegenover het ministerie van Financiën in beeld.

In een bestuurlijk complexe omgeving (gemeente Den Haag, Franse Ambassade, ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie van Justitie en Hoge Raad), is een nieuw plan ontwikkeld. Het bestemmingsplan moet worden aangepast, een belendend moet worden aangekocht, de Franse Ambassade moet verhuizen, maar het plan komt er met breed gedragen steun van het opdrachtgeverschap. Dan is het moment waarop het projectmanagement wordt teruggegeven aan de Rijksgebouwendienst.

Nadat een stedenbouwkundig plan is uitgewerkt, overeenstemming is bereikt met de vertegenwoordiging van de Franse Ambassade en belendend onroerend goed is aangekocht, is een geïntegreerd contract opgesteld (DBFMO – Design, Build, Finance, Maintain, Operate waarin de opdrachtgever voor een lange periode het onderhoud en facilitaire diensten (Maintain en Operate’) samen met het ontwerp (Design) en de uitvoering (Build) en de financiering (Finance) van zijn huisvesting bij één marktpartij onder. In deze contractvorm zijn afgespraken vastgelegd over van de gewenste kwaliteit (‘outputspecificaties’), de financiële afspraken, de contractuele, organisatorische en procesmatige onderwerpen).

Momenteel is de bouw in volle gang en is de verwachting dat Hoge Raad eind 2015/ begin 2016 in de nieuwe huisvesting kan trekken.

12 foto's in dit project. Klik op de foto om alles te bekijken:

Bekijk alle projecten