Procesmanager Ministerie van Buitenlandse Zaken

De directie Huisvesting Buitenland van het ministerie van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het beheer van ca. 300 Ambassades, Consulaten-Generaal en residenties verspreid over de wereld. In samenwerking met lokale advocaten, notarissen en makelaars en hoofden bedrijfsvoering van de Nederlandse ambassades ter plekke zijn enkele residenties en ambassades geherhuisvest. Vast Janszen treedt op als proces- en projectmanager.

In het proces is een stappenplan ontwikkeld met een aantal standaard documenten voor de verschillende stappen waaronder een checklist en een programma van eisen voor de ambassades en de residenties. Speciale aandacht is er voor de veelheid aan spelers, selectie en verantwoording.

Als projectmanager verantwoordelijk voor de herhuisvesting van enkele Ambassades en residenties:

  • Het Consulaat-Generaal in Mumbai/India
  • De Ambassade in Kampala/ Oeganda
  • De Ambassade in Abuja/Nigeria (gezamenlijk met Frankrijk en België)
  • De Ambassade in Asmara/Eritrea
  • De Ambassade in Nairobi/Kenia

Op basis van een opgestelde uitvraag krijgt een lokale partij een zoekopdracht. Soms een internationaal opererend makelaarskantoor, maar als die ontbreekt, lokale personen die als makelaar optreden of eigenaren van vastgoed. Afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar vastgoed is er een longlist die is teruggebracht naar shortlist, waarna locaties in kaart zijn gebracht en zijn bezocht. Het vastgoed is ter plekke geïnspecteerd op bouwkundige en functionele kwaliteit. In gesprek met eigenaren of beheerders zijn onderhandelingen gevoerd over huur c.q. koopvoorwaarden . Er is een projectplan opgesteld waarin geld, risico’s, organisatie, informatie, tijd en kwaliteit zijn beschreven. Ter plekke vindt een inventarisatie plaats van architecten, aannemers en leveranciers voor de verbouwing en de beschikbaarheid van materialen (2001-2002). Na afronding van de initiatieffase zijn projecten niet langer de verantwoordelijkheid van de afdeling accountmanagement. Het projectmanagement gaat over naar de afdeling projecten.

Na diverse bouwkundige aanpassingen zijn de Ambassades en het Consulaat Generaal in gebruik genomen.