Project: Portefeuille-analyse ministerie Buitenlandse Zaken

Opdrachtgever: Ministerie van Buitenlandse Zaken | Expertise: Analyse & Advies

Elke onroerend goed portefeuille behoeft zo nu en dan een grondige analyse.De Directie Huisvesting Buitenland van het ministerie van Buitenlandse Zaken wil dat voor haar portefeuille. Deels in eigendom, deels gehuurd. Op basis van functionaliteit, kwaliteit, huidige huurprijzen, grondprijsontwikkelingen en alternatieven in de lokale markt is de portefeuille in kaart gebracht. Deze portefeuille bestaat dan uit ca. 300 Nederlandse Ambassades, Consulaten- Generaal en residenties verspreid over de wereld. De analyse resulteert in een advies om diverse residenties en ambassades niet langer te huren, maar aan te kopen. In samenwerking met lokale advocaten, notarissen, makelaars en hoofden bedrijfsvoering van de Nederlandse ambassades worden enkele residenties en ambassades aangekocht waaronder het consulaat-generaal in Vietnam – Ho Chi Minh Stad, de residentie in Sri Lanka – Colombo en de ambassade in Pakistan. Vast Janszen treedt hier op als projectverantwoordelijke (1999-2000)

6 foto's in dit project. Klik op de foto om alles te bekijken:

Bekijk alle projecten