Project: Projectmanager Pastoe complex in Utrecht

Opdrachtgever: UMS Pastoe BV | Expertise: Projectmanagement

In opdracht van Dutch Design Center is Vast Janszen gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de herontwikkeling van het UMS Pastoe complex in Utrecht. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met Bureau SLA en WMConsult (bouwkosten).

De meubelfabriek Pastoe is sinds 1913 gevestigd nabij het centrum van Utrecht. Als gevolg van flexibilisering van de meubelproductie is het ruimtebeslag door de Pastoefabriek in het complex van gebouwen in de loop der jaren teruggebracht en in gebruik gegeven c.q. verhuurd aan gerelateerde organisaties (Dutch Design Center, Dutch Design Center intitiative en Post Amsterdam). Aangegeven is dat door uitplaatsing van de productielijn, het ruimtebeslag van Pastoe verder kan worden teruggebracht.

De wijk Hoograven in Utrecht waarin de Pastoefabriek gelegen is, is in ontwikkeling. Vooruitlopend op het moment waarop de volledige meubelproductie elders wordt gesitueerd, is het moment daar te zoeken naar een passende herbestemming voor Rotsoord, waar de Pastoefabriek een prominente rol in speelt.

Het onderzoek voorziet in behoud van de functies van UMS Pastoe zoals die nu in het complex zijn ondergebracht, met behoud van het industrieel erfgoed en met aanvulling van functies die de kwaliteiten van Pastoe – duurzaamheid, kwaliteit, innovatie en engagement – versterken. In het onderzoek wordt nadrukkelijk stilgestaan bij bij de financiële haalbaarheid van een herontwikkeling (2007 – 2008).

Voor meer informatie lees hier de haalbaarheidsanalyse van dit project.

7 foto's in dit project. Klik op de foto om alles te bekijken:

Bekijk alle projecten