Project: Projectmanager Gemeente Westland

Opdrachtgever: Gemeente Westland | Expertise: Projectmanagement

In opdracht van de gemeente Westland wordt Vast Janszen gevraagd als projectmanager. Met de verschillende sportverenigingen in de gemeente Westland bestaan op dat moment uiteenlopende afspraken over het beheer en de exploitatie van de verenigingen. De gemeente wil graag met alle verenigingen dezelfde afspraken overeenkomen. Hiervoor is het nodig dat een uniforme overeenkomst wordt gemaakt waaraan alle verengingen zich conformeren,

Vast Janszen treedt als projectmanager om met de accountmanager van de sportverenigingen en de jurist van de gemeente Westland, aangevuld met Henk Jan Steller, BTW deskundige een overeenkomst op te stellen. Tussentijds vindt overleg plaats met de vertegenwoordigers van de verenigingen binnen de gemeente Westland.

De standaard gebruiksovereenkomst voorziet erin dat alle verenigingen gelijke rechten en plichten krijgen ten opzichte van de gemeente. Dit geldt ten aanzien van huurprijzen, onderhoudsvoorzieningen, maar ook onderhoudsverplichtingen.

Ruim 80% van de sportverenigingen heeft een jaar na start van de werkzaamheden (2008) ingestemd met de overeenkomst en deze ondertekend als de opdracht aan Vast Janszen eindigt.

Bekijk alle projecten