Project: Vastgoedadviseur Fortis Bank

Opdrachtgever: ABNAMRO Bank (voorheen Forits Bank) | Expertise: Analyse & Advies

Een belangrijk element in de strategie van de Fortis Bank is het behalen van een maximale omzet tegen zo laag mogelijke kosten. Een voorname kostenpost is de huisvesting, dat anderzijds als asset ondersteuning levert aan het primaire proces. Het Facilitair Bedrijf Fortis wenst een corporate real estate (CRE) organisatie op te zetten om huisvestingslasten inzichtelijk te maken en tools te kunnen aanreiken waarmee op deze lasten kan worden gestuurd.

In samenwerking met Diephuis Stevens B.V., is door Vast Janszen advies uitgebracht voor het opzetten van een CRE-unit binnen het Facilitair Bedrijf van Fortis Nederland B.V. en is een set van sturingsvariabelen ontwikkeld. Sturingsvariabelen die inzicht geven in huisvestingskosten, nu en in de toekomst van het eigen vastgoed. Hierbij is rekening gehouden met afschrijvingstermijn en nieuwe investeringen. Met het opzetten van een CRE krijgt het Facilitair Bedrijf, het verkoopnet, de Raad van Bestuur en ICT inzicht in de kosten van huisvesting. Het betreft, voor het bankkantorennet, informatie over baten en lasten in relatie tot de huisvestingslasten, evenals informatie over de kwaliteit van de vestigingen (bv. representativiteit, bereikbaarheid, ruimtegebruik). Ook is de verhouding zichtbaar gemaakt tussen de rendementen op het vastgoed en het rendement van Fortis Bank NV. Uitgangspunt is zoveel als mogelijk gebruik te maken van bestaande informatie systemen bij de bank.

6 foto's in dit project. Klik op de foto om alles te bekijken:

Bekijk alle projecten