Projectmanager gemeente Rotterdam

De huisvesting van het voortgezet onderwijs in Rotterdam behoeft een investeringsimpuls. In opdracht van de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving van de gemeente Rotterdam wordt onder leiding van Vast Janszen een investeringsprogramma opgesteld voor het Voortgezet Onderwijs in Rotterdam voor de periode 2006-2009 en 2010-2013.

Het toedelen van investeringsbudgetten voor een langere periode verondersteld onderbouwing en verantwoording. In samenwerking met de verschillende schoolbesturen van het voortgezet onderwijs, de belangen van verschillende wethouders en beleidsprioriteiten van de gemeente Rotterdam, wordt een set van criteria ontwikkeld. Met de verantwoordelijke wethouder en de directeuren van de schoolbesturen worden criteria en weging overeengekomen. De analyse leidt tot een toedeling van investeringsbudgetten voor scholen in het voortgezet onderwijs in de gemeente Rotterdam.

De resultaten zijn gepubliceerd in “Rotterdam investeert in  onderwijs, Integraal Huisvestingsplan Onderwijs” ® Rotterdam 2006-2010

Projectmanager deelgemeente Hoogvliet

De bouwkundige kwaliteit van de basisscholen in Rotterdam/ deelgemeente Hoogvliet blijft achter bij de kwaliteit van de gebouwde woonomgeving. Dat vraagt om een extra investeringsimpuls én een verantwoorde toewijzing van budgetten (in omvang en in tijd).

In opdracht van de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet is een investeringsprogramma opgesteld voor Hoogvliet voor de periode 2007-2017. Hierbij is rekening gehouden met het omvangrijke woningbouwprogramma, de ontwikkelingen binnen het onderwijs, de ontwikkeling van het aantal leerlingen en de bouwkundige kwaliteit van de schoolgebouwen. Er is een wijkgericht investeringsprogramma opgesteld, afgestemd op het woningbouwprogramma zodat de gebouwde omgeving in zijn geheel een kwaliteitsimpuls ondergaat en overruimte op de basisscholen een nieuwe functie krijgt. Vast Janszen treedt hier op als projectverantwoordelijke (2006-2007).