Analyse en advies Belastingdienst

De Belastingdienst reorganiseert met vergaande consequenties voor de huisvesting.  ‘De nieuwe Belastingdienst’ (2002-2003)’ voorziet in een integratie van voorheen afzonderlijke kantoren voor Particulieren, Ondernemers, Grote Ondernemers en de Douane. De samenvoeging van de verschillende belastingdienstonderdelen moet zich binnen een tijdsbestek van 1 jaar voltrekken en zoveel als mogelijk binnen de eigen vastgoed portefeuille.

Per regio, per vestiging en per organisatieonderdeel is de formatie, het ruimtegebruik, de groei en krimp inzichtelijk gemaakt. Door de afzonderlijke kantoren samen te voegen is in kaart gebracht welke gebouwen uit portefeuille zich het meest lenen voor gezamenlijke huisvesting. In samenwerking met de verschillende dienstonderdelen zijn verhuisbewegingen in kaart gebracht en de daaruit voortvloeiende interne verbouwingen en afstoot van vastgoed.

Het advies resulteert in huisvestingsoplossingen voor de 13 belasting- en 4 douaneregio’s. De totale portefeuille van de Belastingdienst telt dan 80 gebouwen op ruim 600.000 m2 en ruim 17.000 fte’s. De portefeuille van de Douane is 91 gebouwen groot met 5.600 fte’s.

In navolging van het advies vinden in- en externe verhuizingen plaats, een beperkt aantal nieuwbouwontwikkelingen en afstoot van onroerend goed.

Vast Janszen treedt hier op als projectverantwoordelijke in samenwerking met het bureau MOARKI.