Vastgoedadviseur Drinkwaterbedrijf Dunea

In opdracht van Total Facility Management) TFM is voor Dunea, waterbedrijf, Vast Janszen BV als vastgoedadviseur ingehuurd (2010-2011).

Dunea, drinkwaterbedrijf Zuid Holland, is verspreid gehuisvest in enkele gemeenten in Den Haag e.o. op het moment dat zij TFM inhuurt voor herhuisvesting van haar organisatie. Dunea wenst zich te concentreren op één van de bestaande locaties of een nieuwe locatie.

Vast Janszen treedt als adviseur op voor TFM bij het opstellen van de uitvraag voor vastgoedeigenaren. Eigenaren van gebouwen die reeds in gebruik zijn bij Dunea, maar ook eigenaren van leegstaand vastgoed dat in aanmerking komt voor herhuisvesting van Dunea. Makelaars en ontwikkelaars zijn uitgenodigd om aanbiedingen te doen. Uit een veelheid van aanbiedingen is een selectie en een analyse gemaakt. Hierbij spelen aspecten als duurzaamheid, kosten (huur en investeringen), functionaliteit in relatie tot het ‘Nieuwe Werken’ en tijdigheid een rol.

Aan de hand van deze analyse is een advies uitgebracht die geleid hebben tot het starten van onderhandelingen en contractvorming.

Begin 2014 trekt Dunea in haar ‘nieuwe’ kantoor in Zoetermeer aan het plein van de Verenigde Naties 11, dat een tweede kans kreeg. Het gebouw is zowel intern als extern gestript tot op het betonnen casco. Het drinkwaterbedrijf heeft onder andere 70% bespaard op het energieverbruik.